Unit Rawat Jalan Terpadu

UNIT RAWAT JALAN TERPADU

   Waktu Pelayanan:

Jam Pendaftaran Jam Pelayanan
Senin - Kamis 07.30 - 12.00 Wita Senin - Kamis 08.00 - 14.00 Wita
Jumat 07.30 - 10.00 Wita
Jumat 08.00 - 11.00 Wita
Sabtu 07.30 - 11.00 Wita
Sabtu 08.00 - 13.00 Wita
 *Hari Minggu/ Tanggal Merah Libur
   

-       Poliklinik Penyakit Dalam
dr. Kasan Wongdjaja, Sp.PD FINASIM
dr. Hj. Wiwit Agung SNC,Sp.PD
dr.Vidhia Umami,Sp.PD
dr.Siti Rahmaniah

-       Poliklinik Bedah Umum
dr.H.M.Syarif Hidayat,Sp.B.FICS
dr.Tanto Raharjo,Sp.B
dr.H.Akhyarudin Noor

-       Poliklinik Bedah Orthopedi
dr.M.Wibowo Ariyanto,Sp.OT
dr.Adreas Siagian,Sp.OT
dr.Aji Chandra Safari

-       Poliklinik Bedah Plastik/ Esthetic
dr.Dharma Pravathana TRM,Sp.BP-RE

-      Poliklinik Kandungan
dr.Anwari Halim,Sp.OG
dr.Ayub M.Assa,Sp.OG
dr.Deddy Madakusuma,SP.OG
dr.Bill Harman Suhardiman,Sp.OG

-       Poliklinik Mata
dr.Pardawan,sp.M
dr.Junus Fredrik Jerry Rumajar,Sp.M
dr.Sofia Risti Widhiarty,Sp.M

-       Poliklinik Jantung
dr.Putri Kusuma Dewi,Sp.JP (Rabu, Kamis, dan Jumat)
Dokter Spesialis dari RS ULIN ( Senin )

-       Poliklinik Kulit dan Kelamin
dr.Dwiana Savitri,Sp.KK
dr.Astri Pratiwi

-       Poliklinik Gizi

-       Poliklinik Gigi
drg.R.Agung G.s
drg.Herlyna Marbun

-       Poliklinik Penyakit Syaraf
dr.Meilda Sartika Dewi,Sp.s
dr.Dewiyana,Sp.S

-       Poliklinik THT
dr.Winda Safitri,Sp.THT
dr.Sukotjo Hartanto,Sp.THT-KL
dr.Hamita,Sp.THT

-       Poliklinik HIV/ VCT

-       Poliklinik Anak
dr.Priyanti Kisworini,Sp.A.M.Kes
dr.Marsintauli H.Sp.A
dr.Yasmien,Sp.A,M.Kes

-       Poliklinik Psikologi
Melinda Bahri,S.Psi
Vita Ariyanti Kusumaningrum,S.Psi,M.Psi

-       Poliklinik Paru
dr.Paul A.DWianu,Sp.P
dr.Herlina,MM

-       Poliklinik Fisioterapi(Rehabilitasi Medik)
dr.Lita Dame Natalia Tambunan,SpKFR
dr.Fatmawaty Abasmay,Sp.KFR

-       Poliklinik Jiwa
dr.H.Achyar Nawi Hsuin,Sp.KJ
dr.Siti Khairiah,SP.KJ
dr.Anidiah Novy Hasdi,Sp.KJ
dr.HJ.Herawaty